Nieuws

Search

Logo

Banner wordt lid

Nieuws

Stand van zaken bestemmingsplan

Nadat eerder het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan is het nu ook door de raad vastgesteld. De beroepstermijn loopt waarschijnlijk van 4 juni t/m 16 juli. We hopen op een onherroepelijk bestemmingsplan in de zomer van 2020.

Uitgifte van kavels

Het opstellen van de uitgifteprocedure is nagenoeg afgerond en wordt daarna ter behandeling aan het college voorgelegd. Tegen de tijd dat het college de uitgifteprocedure heeft vastgesteld, staat ook de actuele kavelkaart online met kavels voor verschillende woningtypologieën, kavelnummers en oppervlakte van de kavels.

Er zijn kavels voor vrijstaande woningen, rijwoningen of geschakelde woningen beschikbaar voor zelf- of samenbouwers. In het plangebied is één veld aangewezen voor uitsluitend tiny houses (maximaal 12). Onder voorbehoud van de bestemmingsplanprocedure en de situatie m.b.t. Corona vindt de inschrijving voor kavels plaats in week 36 en 37. De loting volgt in week 38. Daarna kunnen de zelf- en samenbouwers aan de slag met hun ontwerp.

Rentree zal de huurwoningen volgens hun eigen richtlijnen toewijzen. Voor het appartementencomplex aan de dijk en collectief particulier opdrachtgeverschap op de speciaal daarvoor aangewezen locatie werkt de gemeente deze zomer een uitvraag uit. Op basis van de gestelde criteria worden de meest geschikte partijen geselecteerd.

Werken aan landschap en groen

Ook aan het groen in de openbare ruimte wordt hard gewerkt. Dijk & Co Landschapsarchitectuur stelde een voorlopig ontwerp van het landschapsplan op. We versterken de biodiversiteit en beleving in de Tuinen van Zandweerd. Het groenplan laat zien dat bestaande groen- en waterelementen het uitgangspunt vormen. We benutten bestaande waterpartijen voor waterberging. Een netwerk van fiets- en wandelpaden verbindt het park met de omgeving en er is ruimte voor spelen en ontmoeten voor jong en oud. In de loop van dit jaar wordt het definitief ontwerp van het landschapsplan door de raad vastgesteld. Uitgebreide informatie en de actuele stand van zaken is terug te vinden op www.opjestek.nl.