WarmteNet

Search

Logo

Banner wordt lid

Ingezonden brief door Bert ten Voorde

Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050 geen gebruik meer te maken van aardgas voor de verwarming van huizen en kraanwater. Deventer wil tot 2030 jaarlijks 1000 woningen van het aardgas af. In de wijk Zandweerd kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de Rioolwaterzuiveringinstallatie aan de Roland Holstlaan (www.wdodelta.nl).

Het lauwe gezuiverde afvalwater is de basis voor het slimme warmtenet dat aangelegd gaat worden. Dit net is geschikt voor woningen die al uitstekend geïsoleerd zijn, en wordt ingezet voor de nieuwbouwprojecten. Een optie voor het bestaande woningbestand is om gebruik te maken van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie voor waterstof. Dit is namelijk een schone en duurzame energiebron. Via een in Duitsland ontwikkelde technologie kan van de rioolwaterzuivering een kleine energiecentrale worden gemaakt (www.bio-bz.de). Transport van de waterstof kan dan via het goed onderhouden buizenstelsel dat nu in gebruik is voor aardgas. Dit kan met relatief lage kosten probleemloos dienen voor waterstof. Het zou een enorme kapitaalvernietiging betekenen als je geen gebruik van dit bestaande buizenstelsel zou maken. Maar om in het kader van de Energietransitie vooruitgang te boeken dienen eerst de woningen grondig, duurzaam en circulair te worden gerenoveerd en daarbij natuurlijk geïsoleerd. Hiervoor is het “WOAB woningabonnement” in het leven geroepen (zie www.agendastad.nl). Er zijn al cv-ketels op de markt die geschikt zijn voor het opwekken van elektriciteit vanuit waterstof. Het gebruik maken van warmtepompen wordt vanaf meerdere kanten afgeraden. Als woningen niet voor 100% zijn geïsoleerd, zullen warmtepompen niet optimaal functioneren en zullen er zelfs op korte termijn problemen ontstaan.

Lokaal waterstof opslaan
Met de huidige technieken (windmolens, een biomassaplant en zonnepanelen) is het mogelijk om lokaal een overschot aan elektrische energie te produceren. Dit overschot kan dan gebruikt worden voor het produceren van waterstof. Deze waterstof kan lokaal worden opgeslagen. Mocht er meer energie nodig zijn dan er is opgewekt door middel van zonnepanelen op de daken en door windmolens langs de IJssel, dan kan de lokaal opgeslagen waterstof weer lokaal worden omgezet naar elektrische energie. De lokaal geproduceerde waterstof kan als buffer dienen en ook gebruikt worden voor waterstof auto’s. Door het lokaal opslaan van waterstof wordt bovendien voorkomen dat het elektriciteitsnetwerk wordt overbelast en dat waterstof niet over grote afstanden hoeft te worden getransporteerd. Het op 16 juli 2020 gepubliceerde Deventer initiatief “GROHW” om lokaal waterstof te maken past hier naadloos bij (www.grohw.nl). Op korte termijn zal een samenwerkingsverband moeten ontstaan middels een “Brainstorm” overleg met en door alle organisaties en bedrijven die voor deze gigantische omslag in aanmerking komen of kunnen komen. Meer informatie? Waterstofroutekaart: www.topsectorenergie.nl/tki-nieuw-gas/ Steden Driehoek, Clean Tech Regio: www.cleantechregio.nl, www.klimaatakkoord.nl, www.agendastad.nl, www.circles.nu, www.opjestek.nl www.pefcnederland.nl. MVO Nederland: www.mvonederland.nl. Bosaanleg = Hout voor Energietransitie en Grondstoffen voor Chemie en materialen: www.avih.nl, www.vakbladnbl.nl.